Over SBCH

SBCH is opgericht vanuit de noodzaak om een structurele oplossing te vinden voor het gebrek aan bouwlocaties voor carnavalsverenigingen uit omgeving Kloosterzande. Het hoofddoel is een bouwloods te realiseren in omgeving Kloosterzande voor huidige en toekomstige Kloosterse carnavalsverenigingen.

Wat doen we?

SBCH zet zich in voor het realiseren en in de toekomst het exploiteren van een bouwloods in omgeving Kloosterzande. Dit willen we onder andere doen door:

  • Het faciliteren en ondersteunen van carnavalsactiviteiten in de te realiseren bouwloods ten behoeve van het carnaval in de streek.
  • Het zijn van een aanspreekpunt voor de verschillende communicatielijnen, zoals gemeente, huurders en media.
  • Het beheren van uitvoerende zaken omtrent de te realiseren bouwloods, zoals onderhoud en betalingen.
  • Het verwerven van fondsen, sponsoring, subsidie ten behoeve van de exploitatie van de loods en ondersteuning van culturele carnavalsactiviteiten in Kloosterzande en omstreken.
  • Het samen met Karnavalsstichting de Kloorianen e.a. uitbouwen van de carnavalscultuur binnen de gemeenschap Kloosterzande zoals het onder andere ondersteunen van lesprogramma(s) op de lokale basisscholen.
  • Het stimuleren en ondersteunen van nieuwe carnavalsverenigingen die bouwplaats en ondersteuning zoeken.

Waarom doen we dit?

Indirect geloven we dat door het navolgen van deze activiteiten, de leefbaarheid in de diverse kernen in de gemeente Hulst kan worden verhoogd.

Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan het binden van jeugd aan de regio Zeeuws-Vlaanderen, een krimpregio met een voortdurend tekort aan jeugdige arbeidskrachten in o.a. de technische sector. Door samenwerking te zoeken met platformen die ook het doel hebben Zeeuws-Vlaamse jeugd te binden / terug te bewegen na hun studie, geloven we dat dit bijdraagt aan het in stand houden van een eeuwenoude traditie; carnaval.